Nieuws 2016

December

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 december is de nieuwe bezinningsruimte “de Luwte“ in gebruik genomen (foto rechts). De stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis heeft in nauwe samenwerking met de geestelijke verzorgers de benodigde financiële middelen via sponsoring bij elkaar gebracht. In het jaarverslag over 2016 zal er de nodige aandacht aan worden geschonken.


~~~

 

Vanuit het Oncologisch Dagcentrum Esperanz is de vraag gekomen voor de aanschaf van een hoofdhuidkoeler. Bij sommige borstkankervormen wordt bij het gebruik van een hoofdhuidkoeler voorkomen dat het haar uitvalt.Deze aanschaf is niet mogelijk binnen het reguliere budget van de gezondheidszorg. Dankzij Frank de Graaff te Blokker is het mogelijk geworden dit kostbare apparaat aan te schaffen. Verwacht wordt dat het apparaat in februari in gebruik kan worden genomen.

Oktober

Vanwege grote belangstelling is de publiekslezing "Van boterham tot keutel" op een andere locatie in het werkgebied van het ziekenhuis herhaald.

~~~


Eveneens in oktober is een financiële bijdrage verleend aan het materiaal van de Wereld van verschil. Materiaal dat ontwikkeld is voor gezinnen waarvan een ouder komt te overlijden. Het betreft kokers met een landkaart voor kinderen en een boekje met informatie voor ouders.

 

September

In deze maand is met financiële ondersteuning van de stichting een nieuwe publiekslezing gehouden: "Van boterham tot keutel".
Lees meer...

 

Augustus
De stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis heeft de aanschaf van een piano mogelijk gemaakt. Die piano is bedoeld t.b.v. de nieuwe bezinningsruimte "De Luwte".


Juli

Het bestuur van de stichting Vrienden heeft in samenwerking met de geestelijke verzorgers de inrichting van een nieuw stiltecentrum mogelijk gemaaktNa gehouden enquêtes onder de medewerkers van het ziekenhuis  is er een nieuwe naam voor gevonden: Bezinningsruimte 'De Luwte'. De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft in afstemming met de geestelijke verzorgers een prominente plek in de laatste nieuwbouw aangewezen, zodat het nieuwe stiltecentrum weer centraal komt te liggen binnen het ziekenhuis.

Lees verder...


Juni

het ziekenhuis heeft de stichting een donatie gedaan van ruim € 16.000 n.a.v. de verkoop van het orgel dat gebruikt werd in de kerkvieringen. Deze schenking zal  - zoals de zaken er nu voorstaan - grotendeels worden besteed aan de inrichting van het nieuwe stiltecentrum.


April

Evenals vorige jaren heeft de stichting Vrienden een bijdrage verleend in de kosten van een workshop "look good  feel better".

Bij deze workshop wordt op een positieve manier praktische informatie en advies gegeven over de dagelijkse (uiterlijke) verzorging bij kanker.


                                                                                               ~~~


De Stichting heeft bijgedragen aan de kosten van een nieuw vervoerskarretje. Dat vervoerskarretje voorziet in een grote behoefte voor het vervoer van patiënten en bezoekers tussen de parkeergarage en de hoofdingang van het ziekenhuis.

  


Maart

In het ziekenhuis zijn twee zeer goed bezochte bijeenkomsten gehouden voor familie van overleden patiënten. Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting.

                                                                 ~~~Door een financiële bijdrage van de Stichting is een kookworkshop mogelijk gemaakt voor dialysepatiënten.


Februari

Door specialisten van het ziekenhuis worden enkele publiekslezingen gehouden. De Stichting vrienden van het Westfriesgasthuis vinden dit een belangrijke activiteit en maken deze lezingen mogelijk door financiële ondersteuning. Op 9 februari is in het Van der Valkhotel de eerste lezing van 2016 gehouden over pijnbestrijding. Deze bijeenkomsten zijn zeer suksesvol. 


Januari

Al enkele jaren doen medewerkers van het ziekenhuis mee aan de voorleesdagen op de Jules Verneschool. Ook dit jaar gaven die hun medewerking.