Doneren


U kunt bijdragen door te doneren aan de Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis. Dat kan een jaarlijkse donatie zijn of eenmalig een bedrag; alle euro’s zijn welkom! Klik hier voor het donatieformulier


Overmaken

U kunt uw gift naar ons overmaken. Ons rekeningnummer is NL55 RABO 0163697817 ten name van Stichting Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis.


Schenkingen en Fiscaal Voordeel

De Stichting Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangesloten bij het Instituut Fondsenwerving (IF). Daardoor is uw particuliere gift onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 
Zowel gewone als periodieke giften mag u aftrekken van de belasting. U hoeft een periodieke gift niet meer vast te leggen bij de notaris. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
Op belastingdienst.nl/anbi vindt u meer informatie.


Waarom?


  • U draagt het Dijklander Ziekenhuis een warm hart toe
  • U vindt het belangrijk dat een verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk verloopt
  • U vindt het belangrijk dat uw donatie goed wordt beheerd en besteed.