Jaarverslag 2017


Met genoegen brengt het bestuur van de stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis verslag uit over de gang van zaken in 2017.

In 2017 nam de voorzitter van de Stichting, de heer Jan Timmer, afscheid. In de bestuursvergadering van 8 maart 2017 werd uitgebreid stilgestaan bij zestien jaar betrokkenheid bij het bestuur waarvan de laatste 7 jaar als zeer gewaardeerd voorzitter. Als opvolger werd mevrouw Marieke Bruins Slot verwelkomd waarmee het bestuur weer voltallig was, met de heer Jan Jaap Nierop, penningmeester en de heer Gijs Otten, algemene zaken. Namens de raad van bestuur van het Westfriesgasthuis heeft de heer Hugo Keuzenkamp zitting in het bestuur en de heer Harmen Ettema namens de raad van Commissarissen. Secretariële ondersteuning wordt verleend door mevrouw Ingrid Koopman, secretaresse van de raad van bestuur en de communicatie-activiteiten worden begeleid door mevrouw Edy Klaassen.


Het bestuur kwam in 2017 viermaal bijeen, waarvan tweemaal met de leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

Daarnaast hadden bestuursleden, zowel afzonderlijk als in klein verband, diverse gesprekken over uitgevoerde en uit te voeren projecten met medewerkers van het ziekenhuis. 


Hieronder vindt u het volledige jaarverslag en het financieel resultaat over 2017.

 

Namens het bestuur,


Marieke Bruins Slot, voorzitter


Lees verder