Jaarverslag 2016


Met genoegen brengt het bestuur van de stichting vrienden van het Westfriesgasthuis verslag uit over de gang van zaken in 2016.

Het jaar 2016 is vooral het moment van de sponsoring, bouw en opening van bezinningsruimte "De Luwte". Deze mooie, nieuwe ruimte is gekomen ter vervanging van het oude stiltecentrum. 

In maart van 2016 hebben de geestelijk verzorgers het verzoek aan de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis gedaan om een bijdrage te verlenen aan de kosten van de inrichting van een nieuwe ruimte ter grootte van maximaal € 84.000. Dankzij de genereuze toezeggingen van een aantal sponsoren is het gelukt om dat bedrag beschikbaar te krijgen. Daardoor werd het mogelijk om op een prominente plek binnen de nieuwbouw van het ziekenhuis een prachtig ruimte te maken. Op 1 december 2016 is de bezinningsruimte "De Luwte" officieel geopend. In een sfeervolle bijeenkomst is de ruimte aan de geestelijk verzorgers als het ware "overgedragen". 

Mede dankzij de inspanningen voor met name de bezinningsruimte "De Luwte" is het jaar 2016 financieel succesvol te noemen. Dat neemt niet weg dat het verkrijgen van vrije middelen nog steeds een aandachtspunt voor het bestuur is. 

Door de tijdelijke stillegging van de fusievoorbereidingen is ook geen nieuwe informatie beschikbaar over de consequenties van de fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis voor de Stichting Vrienden. Inmiddels is officieel toestemming verkregen voor de fusie van beide ziekenhuizen. Verwacht kan worden dat dat onderwerp ook bij onze stichting in 2017 opnieuw op de agenda komt. 

Naast de al vermelde activiteit m.b.t. de nieuwe bezinningsruimte zijn er daarnaast toch ook de nodige andere activiteiten geweest. Daardoor kunnen we terugzien op een zeer tevredenstellend jaar. 

Met gepaste trots kijken we terug op 2016.

 

Namens het bestuur,


Jan Timmer, voorzitter


Lees verder