Privacy

Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs, belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en belangstellenden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt.

Verwerken persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening, wanneer u een donateur wordt of aan een actie of activiteiten van Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis deelneemt, legt de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis gegevens vast. Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en u op de hoogte te houden over de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis. Als u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dat doorgeven aan de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis via vrienden@westfriesgasthuis.nl.

Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@westfriesgasthuis.nl of 0229 208 972.